komputerowe

przetwarzanie 

i analiza obrazˇw

WIKOM Sp. z o.o.  ul.Kasprzaka 22, 01-211 Warszawa

tel: 022-6327751  fax: 022-6327751, 6320795   e-mail: wikom@wikom.waw.pl