Oferujemy oprogramowanie do obróbki i analizy obrazów w postaci uniwersalnych pakietów programowych oraz wyspecjalizowanych programów dostosowanych do specyficznych wymagań użytkownika, przygotowywanych indywidualnie według koncepcji ustalonej z odbiorcą.

W grupie gotowych pakietów programowych polecamy oprogramowanie do analizy obrazów firmy Media Cybernetics. Oprogramowanie tej firmy staje się standardowym narzędziem wykorzystywanym w laboratoriach na całym świecie, wykorzystujących komputerową analizę obrazów. W ofercie są pakiety uniwersalne (Image-Pro Plus, Optimas) oraz pakiety rozszerzające, umożliwiające rozbudowę programu ogólnego o funkcje przeznaczone do wykorzystania w specyficznym środowisku

W dalszej części podana jest charakterystyka następujących produktów Media Cybernetics.

Programy te są przystosowane do wykorzystania w systemach komputerowych typu PC, pracujących w systemie Windows 95/98 lub NT, umożliwiając zbudowanie silnej stacji roboczej do analizy obrazów.

 

Na życzenie oferujemy również inne pakiety programowe, w tym przygotowywane przez nas specjalizowane programy przystosowane do specyficznych wymagań użytkownika. Przykładowe aplikacje przygotowane przez nas:

 

 

Image-Pro Plus  -  uniwersalny i  obszerny program do analizy obrazów dla Windows 95/98/NT.

Dostarcza narzędzi do analizy i obróbki obrazów, które są szybkie, dokładne oraz wygodne i łatwe w użyciu. Przystosowany do współpracy z wieloma rodzajami kart komputerowych do akwizycji obrazu z kamery oraz skanerami. Program wyposażony jest w wiele funkcji rozwiązujących złożone zadania analizy obrazów. Jednocześnie sposób posługiwania się tymi funkcjami jest intuicyjny i przyjazny dla operatora.

Istotne funkcje programu Image-Pro Plus :

Wymagania: system komputerowy PC z procesorem Pentium, 32 MB RAM, karta graficzna VGA, czytnik CDROM, dysk sztywny o pojemności dostosowanej do potrzeb użytkownika,  system operacyjny Windows 95/98/NT.

 

Materials-Pro Analyzer   -  jest to pakiet rozszerzający do Image-Pro Plus, przeznaczony do badań materiałowych. Zawiera predefiniowane zestawy operacji przetwarzania obrazów różnego typu próbek materiałowych. Użytkownik może je modyfikować dostosowując do swoich potrzeb. Zawiera procedury pomiarowe zgodne z przyjętymi normami. Umożliwia pomiar wielkości ziaren (ASTM E-112, E-1382, E-930), orientacji i kształtu ziaren, określanie grubości warstw pokryciowych, mikrotwardości (ASTM E-384), porowatości (ASTM B-276), analizę faz, zliczanie obiektów oraz wyznaczanie współczynników kształtu oraz rozkładów obiektów. Zawiera Stage-Pro.

Wymagania: system komputerowy z programem Image-Pro Plus Zalecane: wyposażenie do wprowadzania obrazów - kamera wizyjna z kartą do akwizycji obrazów, mikroskop (lub adekwatny układ optyczny), stolik do mikroskopu sterowany komputerowo jeśli potrzebna jest automatyzacja zbierania obrazów.

 

Stage-Pro   -  jest to pakiet rozszerzający do Image-Pro Plus, przeznaczony do sterowania zautomatyzowanym stolikiem przy akwizycji obrazów. Umożliwia sterowanie stolikiem we współrzędnym X, Y i Z. Można zaprojektować trajektorię ruchu stolika przy przeglądaniu próbki. Z sąsiadujących obok siebie "okienek" umożliwia złożenie dużego obrazu obszaru próbki o wysokiej rozdzielczości. Sterując osią Z można otrzymać stos obrazów z różnej "głębi" preparatu.

Wymagania: system komputerowy z programem Image-Pro Plus Zalecane: wyposażenie do wprowadzania obrazów - kamera wizyjna z kartą do akwizycji obrazów, mikroskop ze stolikiem sterowanym komputerowo. Uwaga: należy upewnić się, czy model automatycznego stolika, przewidzianego do wykorzystania, posiada sterownik do współpracy z programem.

 

Scope-Pro   -  jest to pakiet rozszerzający do Image-Pro Plus lub Image-Pro Express, przeznaczony do sterowania i programowania procesu akwizycji obrazów w zautomatyzowanych mikroskopach. Umożliwia sterowanie wieloma modułami mikroskopu, w tym tarczami z filtrami, przysłonami, oświetlaczem, automatycznym stolikiem, zapewniając precyzyjne i powtarzalne nastawy mikroskopu dla rozmaitych zestawów parametrów (jest to bardzo przydatne, gdy z mikroskopu korzysta wielu użytkowników, lub prowadzi się analizę preparatów wymagających różnych nastaw mikroskopu). Automatyzacja akwizycji obrazu, wraz ze sterowaniem przysłoną , umożliwia zminimalizowanie ekspozycji świetlnej badanego preparatu, ograniczając w ten sposób możliwość uszkodzenia preparatu. Zawiera Stage-Pro  

Wymagania: system komputerowy z programem Image-Pro Plus lub Image-Pro Express Zalecane: wyposażenie do wprowadzania obrazów - kamera wizyjna z kartą do akwizycji obrazów, zautomatyzowany mikroskop (np. Nikon E1000, Zeiss AxioPlan 2, Olympus Provis AX-70/80, Leica DMRXA), stolik do mikroskopu sterowany komputerowo jeśli potrzebna jest automatyzacja zbierania obrazów. Uwaga: należy upewnić się, czy model mikroskopu lub automatycznego stolika, przewidzianego do wykorzystania, posiada sterownik do współpracy z programem.

 

Fluoro-Pro   -  jest to pakiet rozszerzający do Image-Pro Plus, przeznaczony do automatyzacji akwizycji i przetwarzania obrazów fluorescencyjnych, m.inn. FISH, GFP. Umożliwia łączenie wielokanałowych obrazów fluorescencyjnych w złożony obraz barwny. Poszczególnym składowym można przyporządkować charakterystyczne barwy dla łatwej identyfikacji. Zawiera korekcję błędów złożenia X,Y składowych wielokanałowych. Wykorzystywany jest często wspólnie z pakietem Scope-Pro do sterowania czasem naświetlania, zmianą filtrów, przysłoną, itp. .

 Wymagania: system komputerowy z programem Image-Pro Plus Zalecane: wyposażenie do wprowadzania obrazów - kamera wizyjna z kartą do akwizycji obrazów, zautomatyzowany mikroskop z modułem do fluorescencji

 

IPP-SDK   (Software Development Kit) jest to pakiet  do Image-Pro Plus, umożliwia rozbudowę oprogramowania, zawiera obszerne biblioteki HALO procedur przetwarzania i analizy obrazów. Program Image-Pro Plus jest w ten sposób  otwartą architekturą programową dla użytkownika, który  może tworzyć własne procedury, dołączać je do Image-Pro Plus, modyfikować menu programu.

Wymagania: system komputerowy z programem Image-Pro Plus, oprogramowanie Microsoft: Visual C++ lub Visual Basic lub Visual J++.

Uwaga: Dla użytkowników Image-Pro Plus w wersji 4. korzystanie z pakietu IPP-SDK jest bezpłatne (pakiet można  ściągnąć z witryny Media Cybernetics: www.mediacy.com)

 

Gel-Pro Analyzer   - wyspecjalizowany program do analizy i interpretacji żeli. Pozwala na wystandaryzowanie laboratoryjnych procedur odczytu i analizy, zminimalizowanie niejednoznaczności, a w efekcie zwiększenie powtarzalności. Umożliwia analizę w standardzie PCR, Northern, Southern Western oraz RFLP. Zawiera obrazową bazę danych. Umożliwia wprowadzanie obrazów żeli bezpośrednio przy użyciu kamery CCD, skanera lub z pliku. Zawiera generowanie raportów pomiarowych zawierających grafikę i tabele.

Wymagania: system komputerowy PC z procesorem Pentium, 32 MB RAM, karta graficzna SVGA, czytnik CDROM, dysk sztywny o pojemności dostosowanej do potrzeb użytkownika,  system operacyjny Windows 95/98/NT. Zalecane:  wyposażenie do wprowadzania obrazów - kamera wizyjna z kartą do akwizycji obrazów lub skaner.

 

Array-Pro Analyzer - wyspecjalizowany program, przeznaczony do zastosowań w biologii molekularnej, do analizy i interpretacji mikromatryc o wysokiej i niskiej gęstości. Umożliwia automatyczną lokalizację struktury głównej, podstruktur jak i pojedynczych elementów mikromatryc. Posiada rozbudowane metody normalizacji, kalibracji, korekcji, usuwania szumów. Jest dostosowany do współpracy z programem GeneMaths (z Applied Maths).

Wymagania: system komputerowy PC z procesorem PentiumII, 64 MB RAM, karta graficzna SVGA, czytnik CDROM, dysk sztywny o pojemności dostosowanej do potrzeb użytkownika,  system operacyjny Windows 98/NT/2000. Zalecane:  wyposażenie do wprowadzania obrazów - kamera wizyjna z kartą do akwizycji obrazów lub skaner.

 

Image-Pro Express - pakiet do wprowadzania obrazów do komputera, przetwarzania dla polepszania jakości obrazów, zarządzania obrazami poprzez obrazową bazę danych, wykonywania prostych pomiarów.

 Wymagania: system komputerowy PC z procesorem Pentium, 32 MB RAM, karta graficzna SVGA, czytnik CDROM, dysk sztywny o pojemności dostosowanej do potrzeb użytkownika,  system operacyjny Windows 95/98/NT. Zalecane:  wyposażenie do wprowadzania obrazów - kamera wizyjna z kartą do akwizycji obrazów lub skaner.

 

Optimas

 

 

Copyright © 2001 WIKOM