początek                                       koniec