początek                                    koniec